PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN

Kính gửi: Hội đồng tuyển sinh Trường Cao Đẳng Y Tế Đồng Tháp

1. THÔNG TIN THÍ SINH [tb13m0xbd2sxd1milq3lacsf]
2. THÔNG TIN XÉT TUYỂN
  • Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu xử lý theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp và của Bộ LĐTBXH.
    Lưu ý: Thí sinh phải nộp hồ sơ ĐKXT (bản giấy) cho Nhà trường trong thời gian nộp hồ sơ quy định (nếu hồ sơ nộp qua bưu điện, thời gian được tính theo dấu bưu điện).

COPYRIGHT © 2023 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG THÁP | All Rights Reserved